آموزش پرسنل کافه

آموزش پرسنل کافه یکی از اقدامات وسیعی است که در راه اندازی صفر تا صد کافه، توسط کافه ساز صورت می پذیرد

سیاست تیم کافه ساز در آموزش قسمت های مختلف کافه اعم از سالن ( ویتر، سالن کار، هاست، خدمه سالن مانند نظافتچی)، بار ( کافه تندر و باریستا ) و آشپزخانه ( سر آشپز، کمک آشپز و خدمه آشپزخانه ) به سه صورت اجرا میشود:

الف) آموزش حضوری برای پرسنل کافه هایی که راه اندازی آنها را بر عهده داریم.

ب) آموزش غیر حضوری: مخاطبین عزیز میتوانند این آموزش را در وب سایت کافه ساز دنبال کنند.

پ) در بلاگ کافه ساز میتوانید به ترجمه ی مقالات به روز که از مراجع معتبر جهانی است و کمک می کند عزیزان اطلاعاتشان به روز باشد.

اما راجع آموزش حضوری باید بگوییم تیم آموزش کافه ساز، آموزش گسترده ای را در نظر گرفته تا کیفیت پرسنل بالا باشد و بتوانیم خواسته های شما عزیزان را در قسمت های یاد شده برآورده کنیم.