120,000 تومان

جیجر 5/3 استیل زیکو محصول شرکت Zicco یک وسیله اندازه گیری کوچک است که بارتندرها برای اندازه گیری مقدار طعم دهنده ها از آن استفاده می‌کنند.

جیجر ۵/۳ استیل زیکو

120,000 تومان