بار اسپون چنگالی زیکو محصول شرکت Zicco یکی از مهمترین ابزار های بار سرد است که برای درست کردن انواع نوشیدنی ها و انواع مختلف کوکتل پرکاربرد است.

ناموجود