دسته جولیپ استرینر GENWARE به گونه ای طراحی شده است که بر روی شیکر کاملا قرار می گیرد و لیز نمی خورد. این محصول از ورود تفاله و تکه های یخ به لیوان سرو جلوگیری می کند.

ناموجود