750,000 تومان

دستگاه سودا ساز استیل یک لیتری ISI طراحی شده برای تولید آب گازدار است که دارای یک سوپاپ به منظور آزاد کردن گاز است و یک دهانه برای تخلیه آب گازدار شده نیز دارد.

دستگاه سودا ساز استیل یک لیتری ISI

750,000 تومان