باتل فلایر یا بطری تمرین بارتندر محصول شرکت Argo است که برای انجام حرکات نمایشی قابل استفاده می باشد و می توان از آن به عنوان بطری سیروپ و آبمیوه استفاده کرد.

پاک کردن
ناموجود