بیزینس پلن کافه و کافی شاپ

مهمترین قسمت در راه اندازی کافه به جرات میتوان گفت تعیین استراتژی یا همان سیاست های کاری کافه میباشد، که اهداف مشخصی را شامل میگردد. تیم کافه ساز بر این نظر است که قبل از راه اندازی کافه باید سیاست های کافه مشخص شده باشد و طبق یک نقشه راه هر قسمت شروع به حرکت کند و میتوان به سه دسته این اهداف را تقسیم کرد مطابق با ارزشهای کافه:

الف)کوتاه مدت؛ ب) میان مدت؛ پ) بلند مدت

هنگامی که نقشه راه و اهداف مشخص شده باشد میتوان در صورت عدم نتیجه گیری در هر پریود زمانی نوع حرکت سیستم را آنالیز کرده و مشکل را برطرف نمود.

به فرض شما پولی را در اختیار دارید و میخواهید کافه ای را تاسیس بکنید،اولین سوالاتی که ذهن شما را درگیر میکنند قطعا به این صورت میباشد که، آیا هزینه ای را که سرمایه گذاری کرده ام را در میاورم ؟ چه تجهیزاتی نیاز دارم ؟ چه مقداری را سرمایه گذاری کنم؟ کار من خاص باشد ؟ و از این دست سوالات. که تیم کافه ساز به شما عزیزان میگوید وقتی شما نقشه راهی را داشته باشید که متخصصان تیم کافه ساز در تدوین آن به شما عزیزان همفکری و مشاوره میدهند و مسیر حرکت شما را به سمت موفقیت با حاشیه امنیت بیشتر و به دور از فضای آزمون و خطا میسر میسازند، سیر مسیر برای شما لذت بخش میباشد.